На запитання читачів відповідає:

адвокат Менько Дмитро Дмитрович
м. Ромни, вул. Соборна, буд. 13, кв. 52
питання від 7 червня
13.06.2017 \\ Коментарів немає.

Сьогодні в продажу можна зустріти безліч товару з гарантійним строком від нуля до кількох місяців чи років. Чи є обов’язковим гарантійний термін для товару, що реалізується? Чим це регулюється? Чи можна вимагати встановлення гарантійного строку, якщо товар продається без гарантії? Що можна вдіяти, якщо такий товар усе ж куплений і швидко вийшов із ладу? 
   Згідно зі ст. 675 Цивільного кодексу України, товар, який продавець передає або зобов'язаний передати покупцеві, має відповідати вимогам щодо його якості в момент його передання покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не встановлено договором купівлі-продажу. Договором або законом може бути встановлений строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк). Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено договором.
Відповідно до п. 5 ст. 1 Закону України “Про захист прав споживачів”, гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з уведенням її в обіг.
Згідно зі ст. 7 вказаного закону, виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, у тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а стосовно об'єкта будівництва - не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.
Таким чином, споживач має право пред’явити вимогу про безоплатний ремонт або заміну відповідної продукції протягом гарантійного строку, якщо такий строк установлений. Оскільки окремими нормативними актами не встановлено мінімальні та максимальні межі гарантійних строків, то такий строк може встановлюватись виробником (продавцем), а покупцю залишається лише погоджуватись чи ні на придбання продукції із запропонованим гарантійним строком. 
Враховуючи, що строк для пред’явлення вимог стосовно продукції, на яку гарантійний строк не встановлено, становить два роки, то може виявитись, що без встановлення гарантійного строку такий строк буде більшим, ніж могло бути передбачено гарантійними зобов’язаннями. 
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та в строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Поділитися з друзями


Повернення до списку