На запитання читачів відповідає:

адвокат Менько Дмитро Дмитрович
м. Ромни, вул. Соборна, буд. 13, кв. 52
питання від 18 січня
24.01.2017 \\ Коментарів немає.

Чи мусить роботодавець оплачувати попередній і періодичний медогляди працівників? Чи можна проходити медогляд у робочий час? Які правові норми регламентують ці питання?

  Статтею 169 Кодексу Законів про працю України (КЗпПУ) встановлено, що власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
Основним нормативним актом, який регулює проведення медичних оглядів, є Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 р. N 246. Додаток N 4 до Порядку містить Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, а Додаток 5 - Перелік робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників.
Витрати з  проведення  медичного огляду несе власник (п. 2.5 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій). Це означає, що власник зобов'язаний відшкодувати медичній установі витрати, пов'язані з проведенням медичного огляду. 
Відповідно до ст. 17 Закону "Про охорону праці", власник зобов'язаний на час медичного огляду працівника зберегти за ним місце роботи і середній заробіток. Вказане свідчить про те, що медичний огляд може проводитись і в робочий час із збереженням за працівником середнього заробітку.   
За період проведення попереднього (при прийнятті на роботу) медичного огляду збереження середнього заробітку неможливе через відсутність такого, а виплата тарифної ставки (окладу) законодавством не передбачена.
Списки осіб, що підлягають медичним оглядам, визначається власником та погоджується закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (п. 4.3.2 Порядку).
Власник не має права допускати працівника до роботи, якщо він зобов'язаний проходити, але вчасно не пройшов медичний огляд. Якщо працівник ухиляється від проходження медичних оглядів, він відстороняється від роботи без збереження заробітної плати (частина друга ст. 17 Закону "Про охорону праці"). 

Поділитися з друзями


Повернення до списку