На запитання читачів відповідає:

адвокат Менько Дмитро Дмитрович
м. Ромни, вул. Соборна, буд. 13, кв. 52
питання від 15 лютого
21.02.2017 \\ Коментарів немає.

Займаюся виготовленням меблів. Один з клієнтів замовив декілька нестандартних виробів за вказаними ним же розмірами (я їх просто записав до блокноту).
Меблі я виготовив (на що витратив багато свого матеріалу і часу) і продав покупцеві, надавши відповідний документ про оплату.
Через три дні цей клієнт повернув замовлення закидаючи, що замовляв не з такими розмірами і вимагає повернення грошей. Я відмовив, оскільки дуже затратився на виготовлення і не зможу продати ці вироби через нестандартний розмір. Покупець же пообіцяв звернутися до організацій з захисту прав споживачів і суду.
Чи мушу я повертати кошти?

  Згідно зі ст.1 Закону України „Про захист прав споживачів" договір - це усний або письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови. Підтвердження вчинення усного правочину оформлюється квитанцією, товарним чи касовим чеком, або іншими документами. 
За відсутності у підрядника екземпляру договору або інших підтверджуючих документів, він має доводити факт укладення договору у загальному порядку. При відсутності необхідних документів у замовника йому дозволяється залучати свідків для підтвердження факту укладення договору або його умов.
За наявності у роботах (послугах) істотних відступів від умов договору або інших істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Істотним недоліком є недолік, які робить неможливим чи недопустимим використання товару (роботи, послуги) відповідно до його цільового призначення і не може бути усунутий, або для його усунення необхідні великі затрати праці та часу, або він робить товар (роботу, послугу) іншим, ніж передбачено договором, або проявляється після його усунення. 
Ці вимоги можуть бути пред’явлені споживачем протягом термінів, передбачених нормативно-правовим актами та нормативними документами, умовами договору, а в разі відсутності таких термінів – протягом 10 років.
Про порушення умов договору та інші недоліки в роботі (послузі), що не могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття, споживач зобов’язаний повідомити виконавцеві не пізніше трьох діб після їх виявлення.
Відповідно до ч. 6 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів", виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.
Відповідно до ст. 60 ЦПК України, кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказуванню підлягають ті обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виник спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Зі змісту питання вбачається, що умови договору на виготовлення меблів були зафіксовані лише записом до блокноту виробника, тобто споживач в такій справі має довести належними та допустимими доказами те, що замовляв меблі не з такими розмірами. 
За доведеності вказаного, замовник має правовимагати розірвання договору та відшкодування збитків. 

Поділитися з друзями


Повернення до списку