На запитання читачів відповідає:

адвокат Менько Дмитро Дмитрович
м. Ромни, вул. Соборна, буд. 13, кв. 52
питанння від 4 січня
10.01.2017 \\ Коментарів немає.

Працюю художнім керівником у державному закладі. Маю багато творчих напрацювань (сценарії, пісні, вірші, презентації і т.п.), які готував у процесі роботи до різних свят. Це входить до моїх обов’язків. Останнім часом мій безпосередній начальник використовує мої творіння як в робочих цілях, так і в приватних (веде свята).
Чи маю я право заборонити використовувати мої матеріали або вимагати за це додаткову оплату?

  Відповідно до статей 438, 440 Цивільного Кодексу, статей 14, 15 Закону «Про авторське право та суміжні права» (далі – Закон) автор має майнові та особисті немайнові права. Об'єкти авторського права (твори науки, літератури і мистецтва), що підлягають правовій охороні, визначені статтею 433 ЦК,  статтею 8 Закону. При цьому перелік цих об'єктів не є вичерпним.
Серед майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) – виключне право на використання твору та виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.
Якщо твір створено у порядку виконання працівником трудового договору (контракту) і в межах строку його дії, тобто при виконанні службових обов'язків і за службовим завданням роботодавця, то особисті немайнові права автора твору належать працівникові; вони є невідчужуваними. Майнові права на об'єкт авторського права і (або) суміжних прав, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше невстановлено договором (ч. 2 ст. 429 ЦК). Якщо в  трудовому або цивільно-правовому договорі між працівником і роботодавцем (юридичною або фізичною особою, де або в якої  він  працює) не передбачений інший  порядок здійснення майнових прав на створений вказаний об'єкт, то вони мають спільні права як на отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, так і на використання такого об'єкта. Порядок здійснення майнових прав на такий об'єкт може   бути врегульований цивільно-правовим договором.
У разі передання (відчуження) працівником роботодавцю всіх майнових прав на твір, створений ним у порядку виконання трудового договору, працівник втрачає ці права, залишаючись носієм особистих немайнових прав. 
У питанні не заначено, як врегульовано майнові права працівника на об'єкти авторського права, тому неможливо відповісти, чи вправі начальник працівника використовувати його творіння в робочих цілях. В той же час, використовувати такі творіння в приватних цілях (вести свята) без дозволу автора заборонено.
За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.
Виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому авторської винагороди за створений твір у зв'язку з виконанням трудового договору, оскільки заробітна плата - це винагорода за виконану роботу залежно від певних умов, а авторська винагорода - це всі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їхніх творів, які охороняються в межах, встановлених авторським правом.

   

Поділитися з друзями


Повернення до списку