Роз’яснення щодо звернення громадян
27 Червня 2017 \\ Конфлікти та кримінал \\ Коментарів немає.

Звернення громадян регулюється Законом України « Про звернення
громадян». В ньому зазначено перелік вимог щодо них. Звернення
адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування,
підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності,
об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить
вирішення порушених у зверненнях питань. Звернення може бути усним чи
письмовим.
Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або
групою осіб (колективне).
Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі
або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні
центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) .
Письмове звернення надсилається поштою або передається
громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через
уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до
законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з
використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне
звернення).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення
повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В
електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову
адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші
засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при
надсиланні електронного звернення не вимагається.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається
заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня
його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті
7 Закону України « Про зверення громадян».
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане
автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство,
визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Так, Роменською місцевою прокуратурою приймаються звернення
громадян за адресою: м. Ромни, вул. Соборна, 43, по телефону (05-448) 5- 14-
41 та електронною поштою zvn.romnu@prokuratura.sumy.ua.

Поділитися з друзямиПовернення до списку


Додати свій коментар до публікації